Baş mühasib

Şəxsi keyfiyyətləri: - İşə planlı yanaşmaq bacarığı; - Yüksək ünsiyyət bacarığı; - Nitq mədəniyyəti; - Təmkinlilik, etibarlılıq, özünəinam; - Səliqəli, təşkilatçı, operativ çalısan, bacarıqlı.
● Ali təhsil ●-Hesablarda mühasibatlıqla bağlı həyata keçirilmiş bütün əməliyyatların işlənməsini həyata keçirmək; ● Müəssisədə yazılmış maliyyə sənədlərinin qeydiyyatını aparmaq, lazımı formada rəsmiləşdirilməsi qaydalarını yerinə yetirmək; ● ● - Mühasibatlığa aid müxtəlif sahələr üzrə əməliyyatları (əsas vəsaitlərin, əmtəə-maddi qiymətlərin, istehsala çəkilən xərclərin, məhsulun satılmasının, təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin uçotunun aparılması, sifarişçilərin-tədarükçülərin hesabı, eləcə də göstərilən xidmətləri və sair) yerinə yetirmək; ● - İlkin sənədlərin uçot sahələrinə uyğun qəbulunu və nəzarətini həyata keçirmək; ● - Maliyyə intizamının yerinə yetirilməsinə və ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə yönəlmiş tədbirlərin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək.

Vakansiyanın son müraciət tarixi keçmişdir!