Embedded System Developer

Funksiyanal tələblərin toplanması; Embedded cihaz və sistemlərə kodun dizayn və tətbiq edilməsi; Troubleshouting və Debugging; Layihə dokumentasiyasının təmin edilməsi; R&D komandası ilə işin birgə aparılması; Sistem əlverişliliyinin və etibarlılığının artırılması Tamamlanan işlər üzrə raportların hazırlanması;
●Elektronika və ya Proqramlaşdırma üzrə ali təhsil; Sahə üzrə iş təcrübəsi; Embedded C proqramlaşdırma; Mikrokontrollerlər/Mikroprosessorlar biliyi; Kommunikasiya protokolları biliyi; Elektronika biliyi; ARM Cortex mikrokontrollerlərdə iş təcrübəsi; Boot loader əməliyyatı və tətbiqi təcrübəsi; Embedded təhlükəsizlik təcrübəsi; Arxitektura üzrə dərin anlayış; Linux və/və ya digər RTOS`lərdə praktiki təcrübə;

Vakansiyanın son müraciət tarixi keçmişdir!