İDARƏETMƏ ÜZRƏ MENECER

İdarəçilik üzrə təcrübə və dərəcəsi; • Effektiv qərar vermə bacarıqları; • Rəqəmlərlə işləmək bacarığı; • Məlumat toplamaq və təhlil etmək üzrə təcrübə; • Yaxşı şifahi və yazılı ünsiyyət və danışıqlar aparmaq bacarığı; • Multikultural mühitdə işləmək qabiliyyəti; • Çoxsaylı tapşırıqları idarə etmək bacarığı; • Azerbaycan dilində mükəmməl şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqları; • Excel, Word və Outlook daxil olmaqla proqram təminatlarından səmərəli istifadə bacarığı. İdarəetmə sahəsində təcrübəsi olan-Rəhbərlikdə işləmiş və ya rəhbər köməkçisi işləmiş xanim və beylərə üstünlük verilir.
məsulliyətli|işgüzar

Vakansiyanın son müraciət tarixi keçmişdir!